Wijn etiket
Sico de Moel
12/05/2023
1 min
0

Nieuwe EU-regels voor Wijnetikettering vanaf 8 december 2023

12/05/2023
1 min
0

Vanaf 8 december 2023 zullen er nieuwe etiketteringsregels voor wijn gelden in de Europese Unie, volgens de EU-verordening 2021/2117. Deze regels hebben betrekking op wijnen uit zowel EU-landen als geïmporteerde wijnen van buiten de EU. De verordening introduceert veranderingen in de manier waarop informatie op wijnetiketten wordt gepresenteerd.

Deze wijzigingen zijn onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarin ook steun voor de wijnsector is opgenomen. De verordening is echter niet van toepassing op bier en gedistilleerde dranken.


Belangrijkste Veranderingen

 1. Ingrediënten en Voedingswaarde
  Alle wijnen moeten een lijst van ingrediënten en voedingswaarde op het etiket hebben. Deze informatie kan ook off-label worden verstrekt via een machineleesbare weblink of een QR-code.

 2. Uitzondering voor Calorische Waarde
  De calorische waarde moet echter wel direct op de fles staan en mag niet off-label worden verstrekt.


Specifieke Regels voor Bepaalde Wijnen

 1. Gedealcoholiseerde Wijn
  Wijnen met een alcoholgehalte na dealcoholisatie van minder dan 0,5% moeten als 'gedealcoholiseerd' worden geëtiketteerd.

 2. Gedeeltelijk Gedealcoholiseerde Wijn
  Gedealcoholiseerde wijn met meer dan 0,5% alcohol, maar minder dan 10%, moet worden geëtiketteerd als 'gedeeltelijk gedealcoholiseerd'.

 3. Versterkte Wijnen
  Versterkte wijnen moeten worden geëtiketteerd met 'versterkte wijn' of 'likeurwijn'.


Kritiek en Reacties

Gezondheidsorganisaties, waaronder het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, uiten bezorgdheid over het off-label verstrekken van informatie. Ze pleiten voor opvallende gezondheidswaarschuwingen op het etiket over onderwerpen als alcohol en zwangerschap, alcohol en kanker, alcohol en leverziekten en rijden onder invloed.


EUEuropese Commissie's Q&A en Reactie Wijnbranche

Recente verduidelijkingen van de Europese Commissie leiden tot extra eisen volgens de wijnbranche. De QR-code moet nu specifiek aangeven dat het linkt naar de lijst met ingrediënten, met het woord 'ingredients' erbij. Dit heeft tot ontevredenheid en teleurstelling in de wijnindustrie geleid.

Deze veranderingen, hoewel bedoeld om transparantie te bevorderen, hebben tot verdeelde reacties geleid. Producenten zullen hun etikettering moeten aanpassen, terwijl gezondheidsorganisaties streven naar meer in het oog springende waarschuwingen. Hoe deze evolutie zich zal ontvouwen, zal de komende maanden ongetwijfeld duidelijker worden.


Q&A Europese Commissie 24-11-'23

Reacties
Categorieën