25 juli 2023 
3 min. leestijd

Klimaatverandering en de toekomst van wijnbouw in Europa

Het klimaat in Zuid-Europa, met landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje, staat bekend om zijn gunstige omstandigheden voor de wijnbouw. Echter, de toenemende klimaatverandering, met name de laatste jaren, heeft de wijnbouw in deze regio's sterk beïnvloed en zal dit in de toekomst blijven doen. Tegelijkertijd hebben de opwarming van de aarde en veranderende weerspatronen een onverwachte verschuiving in de wijnbouw in Noord-Europa teweeggebracht.


Effecten van klimaatverandering in Zuid-Europa

  • Hittegolven en droogte versnellen de rijping van druiven en beïnvloeden de oogst.
  • De zuidelijke regio's van Italië en Spanje ondervinden negatieve gevolgen van hitte en droogte in de cruciale oogstmaanden.
  • Problemen bij het koel houden van bodega's voor dranken zoals sherry.
  • Wijnbouw verplaatst zich langzaam naar het noorden.

In Zuid-Europa worden wijnbouwers geconfronteerd met de toenemende impact van klimaatverandering. Hittegolven en droogte hebben een aanzienlijke invloed op de wijnbouw in landen zoals Italië en Spanje. Deze extreme weersomstandigheden versnellen de rijping van druiven, wat wijnproducenten dwingt om hun oogsttijden te vervroegen om het optimale evenwicht tussen suikers en zuren te behouden.

Met name in de cruciale oogstmaanden, augustus en september, lijden de zuidelijke regio's van Italië en Spanje onder de negatieve gevolgen van aanhoudende hitte en droogte. Dit resulteert in lagere opbrengsten en mogelijk een verlies van kwaliteit voor hun wijnen.

Een ander probleem dat wijnproducenten in Zuid-Europa ervaren, is de moeilijkheid om dranken zoals sherry koel te houden in bodega's vanwege de stijgende gemiddelde temperaturen. Sommige regio's worden zelfs geconfronteerd met verwoestijning, waardoor de wijnbouw in die gebieden bemoeilijkt wordt.

Vanwege deze uitdagingen zien we een langzame verplaatsing van de wijnbouw naar het noorden, waar de omstandigheden gunstiger zijn geworden door de veranderende klimaatomstandigheden. Het is duidelijk dat klimaatverandering een cruciale rol speelt in het vormgeven van de toekomst van de wijnbouw in Zuid-Europa.


Klimaatverandering WijnbouwEffecten van klimaatverandering in Noord-Europa

  • Noord-Europa profiteert van een langer groeiseizoen en betere rijping van druiven, maar onvoorspelbare weersomstandigheden en droogte blijven een uitdaging.
  • Wijnbouwers in Noord-Europa experimenteren met nieuwe druivensoorten die beter passen bij het veranderende klimaat.

In Noord-Europa, met name Duitsland, België, Nederland en Zuid-Engeland, ervaren wijnbouwers zowel positieve als uitdagende effecten als gevolg van klimaatverandering. Enerzijds profiteren ze van een langer groeiseizoen en een betere rijping van druiven, dankzij de toename van het aantal zonuren en de snellere groei van de druiven. Deze gunstige omstandigheden hebben de kwaliteit van wijnen verbeterd en hebben wijnbouw in deze regio's mogelijk gemaakt.

Echter, onvoorspelbare weersomstandigheden en droogte blijven een uitdaging voor wijnbouwers in Noord-Europa. Het veranderende klimaat kan leiden tot onverwachte weersfluctuaties, waardoor het kweken en oogsten van druiven complexer wordt. Daarnaast zorgt droogte voor verminderde waterbeschikbaarheid voor de wijnstokken, waardoor ze onder stress komen te staan en minder goede druiven kunnen produceren.

Om zich aan te passen aan het veranderende klimaat, zijn wijnbouwers in Noord-Europa bezig met het experimenteren van nieuwe druivensoorten. Ze zijn op zoek naar variëteiten die beter passen bij de veranderende omstandigheden en beter bestand zijn tegen hitte en droogte. Deze aanpassingen zijn essentieel om de wijnbouw veerkrachtiger te maken en de kwaliteit van de wijnen te waarborgen in een wereld waarin het klimaat voortdurend evolueert.


Klimaatbestendige wijndruiven

  • Wijnboeren in Zuid-Europa herontdekken oude, klimaatbestendige druivensoorten om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.
  • Het vervangen van traditionele druivensoorten kan uitdagend zijn vanwege historische en culturele waarde.

In Zuid-Europa staan wijnboeren voor de uitdaging om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Als reactie hierop hebben ze oude, klimaatbestendige druivensoorten herontdekt en geherintroduceerd. Deze druivensoorten hebben het voordeel dat ze beter bestand zijn tegen de toenemende hitte en droogte, waardoor ze een sprankje hoop bieden voor de sector.

Het herontdekken van deze klimaatbestendige druiven is echter geen gemakkelijke taak. Veel traditionele druivensoorten hebben een diepgewortelde historische en culturele waarde voor de wijnbouw in Zuid-Europa. Het vervangen van deze druiven kan daarom een uitdaging zijn, omdat wijnboeren de unieke eigenschappen en smaken van deze druiven willen behouden.

Door te experimenteren met klimaatbestendige druivensoorten hopen ze een duurzame toekomst voor de wijnbouw te waarborgen, terwijl ze tegelijkertijd de rijke tradities en erfgoed van de wijnproductie in stand houden.


Duurzame innovatie

De klimaatverandering heeft een aanzienlijke invloed op de wijnbouw.  Een belangrijke ontwikkeling is de introductie van klimaatbestendige druivensoorten die beter bestand zijn tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde. Door het experimenteren met deze nieuwe variëteiten kunnen wijnbouwers hun gewassen beter beschermen en de kwaliteit van de wijnen handhaven.

Naast het aanpassen van teelttechnieken, is duurzaam waterbeheer van cruciaal belang om watervoorraden te behouden en niet verspillend te zijn. Wijnbouwers moeten water efficiënt gebruiken en technologische innovaties zoals precisielandbouw, drones en sensoren inzetten om de groei van druiven nauwkeurig te monitoren en de irrigatie precies af te stemmen op de behoeften van de planten.

Een andere belangrijke stap naar duurzame innovatie is het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, om de ecologische voetafdruk te verminderen. Door deze bronnen te benutten, kunnen wijnmakerijen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en bijdragen aan een schonere omgeving.

Bovendien draagt het bevorderen van biodiversiteit in en rondom de wijngaarden bij aan veerkrachtige ecosystemen die beter bestand zijn tegen veranderingen in het klimaat. Het stimuleren van een diversiteit aan planten en dieren creëert een natuurlijk evenwicht dat de wijnbouw kan beschermen tegen mogelijke verstoringen door klimaatverandering.

Reactie plaatsen