Bloei wijnstok

De bloeiperiode is cruciaal

28 juni 2023

De bloeiperiode is elk jaar een van de meest belangrijke fasen in het leven van een wijnrank. Het is de periode, waarin de toekomstige druiven en uiteindelijk de kwaliteit van de wijn worden bepaald.

Tijdens deze bloeiperiode van 10-15 dagen, meestal in het late najaar of vroege zomer begint de bestuiving van de wijnstok. Dit doet de wijnstok grotendeels zelf. Tussen de wijnranken ontwikkelen trossen met kleine bloemetjes. Deze bloemetjes zijn cruciaal voor de vorming van de druiven, en uiteindelijk de wijn. Het is een periode van intense groei. De bevruchte kleine bloemetjes groeien uit tot bolletjes, die al kenmerkend zijn voor de toekomstige bessen in de druiventros.

De duur van de bloei kan enkele dagen tot enkele weken duren. Na de bevruchting van de stamper start de vruchtzetting, in Frankrijk: de “nouaison”.


Ideale Omstandigheden

Om een succesvolle bloei periode te realiseren, zijn bepaalde omstandigheden essentieel. Een gematigd klimaat met voldoende zonlicht, warmte en geen neerslag of vochtige omstandigheden zijn gunstig voor een gezonde bloei. Ook een goede bodemgesteldheid, voldoende voedingsstoffen en waterdrainage spelen een belangrijke rol.

Tijdens de bloei periode spelen bijen en andere bestuivende insecten een essentiële rol. Zij dragen bij aan de bevruchting van de bloemetjes, wat resulteert in de vorming van druiven. Het bevorderen van een gezonde biodiversiteit in de wijngaard is daarom van groot belang.


Rol van de Wijngaardenier

Hoewel de bloei periode een tijd van potentieel succes is, brengt het ook gevaren met zich mee. Extreme weersomstandigheden, zoals hagel of hevige regenval, kunnen de bloei negatief beïnvloeden. Ziekten en plagen kunnen in deze periode een extra bedreiging vormen. Wijngaardeniers moeten alert zijn en gepaste maatregelen nemen om deze risico's te minimaliseren.

Tijdens de bloei periode speelt de wijngaardenier een cruciale rol. Zorgvuldige monitoring van de wijnranken is essentieel. Het verwijderen van ongewenste scheuten en bladeren, indien nodig, bevordert een goede luchtcirculatie en vermindert het risico op ziekten. Ook het onderhouden van de juiste vochtbalans door middel van irrigatie en het bevorderen van biodiversiteit in de wijngaard zijn belangrijke taken.

In sommige situaties kan het nodig zijn om overtollige druiventrossen te verwijderen tijdens de bloei periode. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van de overgebleven trossen te verbeteren, aangezien de wijnranken dan minder druiven hoeven te voeden. Dit bevordert de concentratie van smaakstoffen en optimale rijping.

Ook kan handmatige bestuiving worden toegepast om de vruchtzetting te optimaliseren. Dit houdt in dat de wijnboer zelf de rol van bestuivende insecten overneemt, bijvoorbeeld door met een penseel de bloemetjes voorzichtig aan te raken. Natuurlijke bestuiving heeft echter de voorkeur vanwege de ecologische balans.


Groei van de bessen

Na de bloei periode volgt de vruchtzetting, waarbij de bevruchte bloemetjes zich ontwikkelen tot kleine druiven. De volgende fase in de levenscyclus van de wijnrank.

Terwijl de bloei periode plaatsvindt, is het voor de wijngaardenier een moment van vooruitkijken. Het observeren van de ontwikkeling van de bloemen en kleine druiven geeft inzicht in de potentiële oogst. Dit helpt bij het plannen van de verdere zorg van de wijngaard en het anticiperen op de komende werkzaamheden.


Cruciale periode

De bloei periode is een cruciale periode in de wijnbouw, waarin de toekomstige wijnranken tot leven komen en de basis wordt gelegd voor een succesvolle oogst. Met zorgvuldige aandacht, optimale omstandigheden en het juiste beheer kan de wijngaardenier de beste basis leggen voor een prachtige wijn.

Reactie plaatsen