Duurzame Wijnbouw

Biologische Wijnbouw

Focus op natuurlijke grondstoffen en het minimaliseren van het gebruik van chemische stoffen, gericht op het behoud van de bodemkwaliteit en het ondersteunen van de biodiversiteit. Wijnboeren maken gebruik van natuurlijke meststoffen en vermijden synthetische pesticiden, waardoor de lokale ecosystemen worden beschermd.

Biodynamische Wijnbouw

Focus ligt op het opbouwen van zelfvoorzienende ecosystemen. Naast het vermijden van synthetische chemicaliën, volgt deze benadering ook strikte maankalenders en het gebruik van natuurlijke preparaten, waardoor een holistische benadering van wijnbouw ontstaat die de connectie tussen kosmische krachten en de wijnstok benadrukt.

Bio-energetische Wijnbouw

Hoewel minder wijdverspreid, richt de bio-energetische wijnbouw in Nederland zich op het behoud van harmonie tussen mens, plant en omgeving. Deze benadering omvat aspecten van energiebalans en vibratieharmonie, waarbij nadruk wordt gelegd op het minimaliseren van externe stressfactoren en het bevorderen van natuurlijke processen.

Regeneratieve Wijnbouw

De regeneratieve wijnbouw in Nederland richt zich op het herstellen van de bodemkwaliteit en het stimuleren van natuurlijke hulpbronnen. Door het gebruik van organische meststoffen, schimmelresistente rassen en het aantrekken van nuttige insecten, streeft deze benadering naar een evenwichtige wijnbouwpraktijk die de biodiversiteit bevordert.

Permacultuur in de Wijnbouw

Met de nadruk op duurzame circulatiesystemen en een holistische benadering van landbouw, integreert permacultuur in de Nederlandse wijnbouw de principes van zelfvoorziening en het minimaliseren van externe interventies. Dit omvat het ontwerpen van natuurlijke systemen die de wijnstok ondersteunen en tegelijkertijd de ecologische impact minimaliseren.

Natuurwijnen in Nederland

De productie van natuurwijnen in Nederland omvat een minimale interventiebenadering, waarbij de focus ligt op het behoud van de natuurlijke eigenschappen van de druiven. Met een sterke nadruk op spontane fermentatie, het vermijden van chemische toevoegingen en lichte filtratie, streeft deze benadering naar het behoud van de oorspronkelijke smaak en eigenschappen van de druiven.