Accijns op Wijnen

Accijnsverhoging op Wijnen

Op 1 januari 2024 worden de accijnsen op een fles wijn verhoogd met 8,4 procent.


Het doel is volgens het kabinet is om extra geld te innen voor koopkrachtondersteuning van lagere inkomens en zorgen voor voldoende geld voor armoedebestrijding. Daarnaast wil het kabinet het gebruik van alcohol ook ontmoedigen om gezondheidsredenen.


Uit een enquête onder wijnliefhebbers door Domein Bergen blijkt we het hier niet helemaal mee eens zijn. 😢


In de nacht van 27 oktober, bij de laatste stemmingen voor het verkiezingsreces, is er toch nog ingestemd met een amendement om de voorgenomen verhoging van 16,2% terug te brengen naar 8,4%.


De accijns op een fles wijn is vanaf 1 januari '24: € 0,72