Rentmeesterschap

In de middeleeuwen werd de term 'Rentmeester' vaak gebruikt om iemand aan te duiden die het eigendom van een landgoed beheerde. Deze persoon had de verantwoordelijkheid om het landgoed te beheren, de pacht te innen en de eigendomsrechten te handhaven.

Bij Domein Bergen heeft een Rentmeester de eervolle taak om de duurzaamheid en kwaliteit van het landgoed te beschermen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de ledenwijngaarden en het voedselbos op het landgoed voor de lange termijn, het liefst voor generaties na ons, op een duurzame wijze behouden blijven. Met oog voor de maatschappelijke waarde, een gezond bodemleven en gastronomische biodiversiteit. 


Hoe werkt dit voor jou?

  1. Als je je aanmeldt als Rentmeester, word je meteen lid van de stichting.
  2. Je hebt direct stemrecht en je kunt je eventueel beschikbaar voor een functie in het volgende bestuur of een commissie
  3. De stichting heeft een belangrijke bestuursfunctie in het eigendom van de wijngaardpercelen.
  4. Deze percelen dienen duurzaam beheerd te worden
  5. Mmet oog op de maatschappelijke waarde, duurzaamheid en respect voor mens en natuur.


Als Rentmeester bescherm je het landgoed en leg je een duurzame basis voor de biologische wijngaarden en het gastronomische voedselbos. Een basis waar onze leden en toekomstige generaties veel plezier aan zullen beleven.